Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình khẳng định vị thế

Với những thành tích đã đạt được trong suốt 70 năm qua, tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình đã khẳng định rõ được vai trò, vị trí của ngành trong việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh.