Ninh Bình: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng