Ninh Bình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

Tập trung đầu tư mở rộng vùng sản xuất đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực như lúa chất lượng cao, rau an toàn, cây dược liệu, dê núi… là định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh Ninh